Titulinis   Titulinis   Paieška   Kalbos pasirinkimas
Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos scenos meno organizacijose būklės tyrimas
 

 

Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras baigė pusantrų metų vykdytą projektą „Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos scenos meno organizacijose būklės tyrimas“. Tyrimą finansavo Lietuvos kultūros taryba, o įgyvendino dr. Andrius Juškys (tyrimo vadovas), dr. Ramunė Balevičiūtė ir Nomeda Sindaravičienė. 

Tyrimo tikslas buvo įvertinti vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos scenos meno organizacijose būklę, pagrindinius plėtrą lemiančius veiksnius bei pateikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo galimybių. Įgyvendinant tyrimą, buvo atliktos profesionaliojo scenos meno organizacijų ir ikimokyklinio ugdymo institucijų Vilniaus mieste apklausos, parengti interviu su profesionaliojo scenos meno organizacijų atstovais bei tirti kultūrinės edukacijos pavyzdžiai Vokietijos, Danijos bei Estijos scenos meno įstaigose. 

Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad profesionaliojo scenos meno organizacijos vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją pirmiausia supranta kaip auditorijos plėtrą, tad neišnaudoja visų kultūrinės edukacijos galimybių. Bendradarbiaujant kultūros ir švietimo įstaigoms kliūtimis tampa žmogiškųjų išteklių trūkumas, žinių apie švietimo institucijų poreikius, veiklų integravimo į mokymosi procesą stoka. Tyrime dalyvę profesionaliojo scenos meno organizacijų atstovai mano, kad vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos veiklas įgyvendinantis personalas turėtų turėti pedagoginių ir psichologijos žinių, patirtį, žinoti, kaip dirbti su vaikais/jaunimu, išmanyti metodologiją. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vilniaus mieste tyrimas atskleidė, kad šios įstaigos, įgyvendindamos kultūrinės edukacijos veiklas, bendradarbiauja su skirtingomis organizacijomis, kurių įgyvendinamos kultūrinės edukacijos veiklos ne visuomet atitinka kokybės reikalavimus ir atliepia kultūrinės edukacijos tikslus.

Apibendrinę tyrimo rezultatus, tyrėjai pateikė rekomendacijas Lietuvos scenos meno organizacijoms ir kultūros politikos laukui. Tarp jų – scenos meno organizacijose kultūrinės edukacijos koordinatoriaus ar edukacinių projektų vadovo pozicijas formuoti kaip atskiras pareigybes, atskiriant jas nuo kūrybinių darbuotojų, rinkodaros, viešųjų ryšių ar kitų esamų pareigybių bei investuoti į tokių darbuotojų specifinių kompetencijų formavimą ir kvalifikacijos kėlimą. Taip pat siūloma taikyti įvairesnes interaktyvias kultūrinės edukacijos formas, pasinaudojant užsienio šalių gerosios praktikos pavyzdžiais ir neapsiribojant vien trumpais pokalbiais po spektaklių, pažintimis su teatro ar koncertinės įstaigos scenos užkulisiais ar nedidelėmis kūrybinėmis užduotimis. Kultūrinės politikos srityje siūloma per  viešuosius užsakymus skatinti platesnį ir įvairesnį požiūrį į kultūrinę edukaciją ne tik užsakant kultūrinės edukacijos metodinių priemonių parengimą, bet kvalifikacijos kėlimo programų sudarymą ir jų įgyvendinimą. Be to, siūloma parengti rekomendacinius profesionaliojo scenos meno įgyvendinamų kultūrinės edukacijos kokybės vertinimo kriterijus ir kt.

Su visa tyrimo ataskaita netrukus bus galima susipažinti Kultūros tarybos ir Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centro interneto svetainėse. 

 

 


Dot   © Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras Dot   Šv. Mikalojaus 15-8, LT-01133, Vilnius, Dot   Tel/fax 370 5 2610866, info@theatre.lt